Konstrukcja dachu
Dla niezawodnego i efektywnego odsiarczania

PlanET eco® cover G jest ulepszonym rozwiązaniem technologicznym dla współodsiarczania biogazu. Łączy w sobie różne właściwości dla optymalnej pracy instalacji biogazowej i jest wynikiem dalszego rozwoju włókniny odsiarczającej PlanET eco® cover lub PlanET eco® cover plus.

Podstawowa zasada konstrukcji dachu krytego PlanET eco® pozostaje nienaruszona, ale struktura tkaniny z siatki z tworzywa sztucznego została rozszerzona. W ten sposób ciecze lub pianka mogą łatwiej przenikać przez tkaninę.

Dzięki swojej konstrukcji możliwe jest również rozpylanie płynnych substancji odżywczych w fazie rozruchu lub wielokrotnie podczas odsiarczania.