Mieszadła PlanET eco®.
Optymalne mieszanie i dobry poziom aktywności biologicznej dla idealnej wydajności

Wymiary mieszadeł muszą być optymalne, aby zagwarantować zadowalający poziom wydajności instalacji biometanizacji. Tylko wtedy, gdy mieszadła są dostosowane do wielkości zbiornika i rodzaju substratu, fermentujący substrat jest jednorodny, a uzysk jest optymalny. Opatentowana seria mieszadeł PlanET eco® oferuje Państwu kompletny asortyment wszystkich sprawdzonych systemów mieszania od silnika zanurzeniowego, poprzez duże mieszadło śmigłowe, aż po mieszadło łopatkowe – zawsze z minimalnym własnym zużyciem energii, długą żywotnością i wytrzymałością. Zastąpienie energochłonnych mieszadeł bardziej energooszczędnymi systemami zmniejsza zużycie prądu w Państwa zakładzie.