PlanET PreMix
Wysokowydajna technika wstawiania

Nasz system PlanET PreMIX jest wysokowydajną techniką wprowadzania, która łączy kilka ważnych kroków w procesie podawania w jeden system. Pompowane współfermenty, takie jak np. resztki żywności w postaci gnojowicy, szlamu lub duże ilości suchych substratów, takich jak słoma lub rośliny energetyczne, są niezawodnie przetwarzane i podawane do procesu fermentacji. Zaletą naszego kompaktowego i energooszczędnego modułu jest to, że łączy on następujące etapy procesu podawania w jeden system:
– Automatyczne dozowanie i wprowadzanie substratów płynnych i stałych
– Usuwanie ciał obcych przed agregatem pompowym
– Mieszanina fazy ciekłej i stałej tworząca jednorodną zawiesinę, wolną od elementów zakłócających i ciał obcych
– Rozdrabnianie i rozkład substratów długowłóknistych
– Transport przygotowanego substratu do dowolnej ilości fermentatorów za pomocą wysokowydajnej pompy (możliwość późniejszego zwiększenia wydajności instalacji)

PlanET PreMIX jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji, które wykorzystują bardzo niejednorodne podłoża lub dla projektów instalacyjnych, w których planowana jest zmiana podłoży i/lub zwiększenie wydajności w celu dostosowania do nowych podłoży. Może być zintegrowany jako kompaktowy element z istniejącymi systemami.

Zalety w skrócie: