Rozwiązania

Wiele możliwości, które przynoszą korzyści i środowisko.

Nasze rozwiązania sprawdziły się setki razy i są stale udoskonalane. Produkty PlanET Biogas często stawały się wzorcami dla technologii biogazu i są regularnie nagradzane.

  • Biogaz

    Biogaz może być wykorzystywany do wytwarzania ciepła w sposób odnawialny.

  • Odpady organiczne

    Wszędzie na całym świecie można znaleźć odpady organiczne. Pomyśl o tym, aby wygenerować z nich energię odnawialną.