ENERGIA PRZYSZŁOŚCI

Czym jest biogaz?

Biogaz to bogata w energię mieszanina gazów, która jest przyjaznym dla środowiska źródłem energii i jednym z najważniejszych odnawialnych źródeł energii przyszłości. Jest on wytwarzany przy braku dostępu powietrza, gdy materiał organiczny – taki jak gnojowica, obornik, odpady z rolnictwa i przemysłu lub bioodpady – ulegają naturalnemu rozkładowi.

Biogaz oferuje wiele korzyści: Jest neutralny dla klimatu, zawsze dostępny w sposób zdecentralizowany i promuje niezależność energetyczną na wielu obszarach. Ponadto energia elektryczna z biogazu stabilizuje sieci energetyczne, ponieważ energia może być wytwarzana dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna, niezależnie od pogody i pory dnia.

WIEDZA

Czym jest biogazownia?

Biogazownie wytwarzają biogaz poprzez fermentację materiału organicznego. Proces ten odbywa się przy braku dostępu powietrza i tlenu. W procesie tym mikroorganizmy rozkładają biomasę i wytwarzają mieszaninę gazów składającą się głównie z metanu i dwutlenku węgla.

Oprócz produkcji energii przyjaznej dla środowiska, biogazownie oferują inne korzyści: zapewniają miejsca pracy i tworzą wartość dodaną w różnych gałęziach przemysłu. Ponadto poferment jest doskonałym naturalnym nawozem. Gnojowica i obornik fermentowany w biogazowniach są znacznie bardziej przyjazne dla klimatu, gdy są rozprowadzane na gruntach rolnych – ponieważ kwasy organiczne i substancje odoryzujące są prawie całkowicie rozkładane.

TŁO

Jak działa biogazownia?

01

Zbieranie i przygotowanie

W pierwszym etapie materia organiczna o stałej konsystencji zbierana jest na płycie betonowej, a płynne składniki są zbierane i przygotowywane w zbiorniku wstępnym. Biomasa jest przenoszona do fermentora za pomocą systemów podawania.

02

Proces fermentacji

Biomasa jest fermentowana przy pomocy mikroorganizmów w izolowanym cieplnie i hermetycznym środowisku – w ten sposób powstaje biogaz: bogata w energię mieszanina metanu, dwutlenku węgla i gazów śladowych.

03

Magazynowanie

Na ostatnim etapie biogaz jest magazynowany w instalacji. Tutaj jest gotowy do użycia w dowolnym momencie: może być wykorzystany na przykład do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub (po oczyszczeniu) może być zatłoczony do sieci gazu ziemnego.

ENERGIA ODNAWIALNA

Do czego można wykorzystać biogaz?

Biogaz jest doskonałym uzupełnieniem odnawialnych źródeł energii, ponieważ może być produkowany i magazynowany niezależnie od pogody. Ze względu na wysoką zawartość metanu, biogaz jest wszechstronny:

POLSKA

Biogaz w liczbach

0

Biogazownie*

0

MW mocy Energia elektryczna z biogazu***

*** http://www.worldbiogasassociation.org/wp-content/uploads/2018/07/WBA-Poland-Report.pdf