SPÓŁKI PlanET

Projekty badawcze

PlanET Biogastechnik regularnie uczestniczy w projektach współpracy naukowej poświęconych rozsądnemu i efektywnemu wykorzystaniu zasobów biogazu. Z tego zaangażowania korzystają szczególnie nasi klienci: w przyszłości gwarantujemy, że produkty PlanET będą projektowane zgodnie z najnowszymi odkryciami naukowym. Naszymi partnerami projektu są uniwersytety w Niemczech i za granicą, a także partnerzy kooperacyjni ze średnich przedsiębiorstw i przemysłu.
Część z tych projektów jest finansowana ze środków publicznych. Chętnie poinformujemy Państwa w tym miejscu o wsparciu publicznym projektów, w które zaangażowana jest PlanET Biogastechnik.