ZIELONE PALIWA

Produkcja Bio-CNG/LNG z biogazu

Przyjazna dla klimatu i przyszłościowa alternatywa

W przeciwieństwie do paliw konwencjonalnych, biometan jest przyjazną dla klimatu i przyszłościową alternatywą. Budując Instalację oczyszczania biometanu ze stacją tankowania, można wygenerować zauważalny dodatkowy przychód. Powód: prawie 20% gazu ziemnego tankowanego na Europejskim rynku paliw jest już “zielone”. Paliwa gazowe wytwarzane z biometanu to gazowy Bio-CNG (ekwiwalent sprężonego gazu ziemnego) i płynny Bio-LNG (ekwiwalent skroplonego gazu ziemnego).

Wszystko z jednego źródła

Budujemy stacje tankowania Bio-CNG

Naszym zadeklarowanym celem jest wspieranie sektora transportu za pomocą przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych rozwiązań. Dlatego oferujemy rozwiązania “pod klucz”: od stacji tankowania zlokalizowanych przy gospodarstwach po publiczne stacje paliw. Obecnie w Niemczech dostępnych jest około 800 publicznych stacji tankowania CNG dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym. Aby jeszcze bardziej ułatwić tankowanie przyjaznego dla środowiska paliwa w przyszłości, kontynuujemy rozwój sieci stacji paliw w Niemczech oraz w całej Europie.

Stacje tankowania Bio-CNG: Nasze usługi

Mehrwerte sichern

Zalety Bio-CNG

Lepszy bilans CO2 niż w przypadku paliw kopalnych

100%

Możliwość mieszania ze „zwykłym” CNG w proporcjach nawet do 100%

brak konieczności wprowadzania zmian na stacjach paliw i w pojazdach napędzanych gazem ziemnym

Mniejsza emisja zanieczyszczeń, cząstek stałych i hałasu

Dodatkowe przychody dzięki wprowadzeniu do obrotu certyfikatu uniknięcia emisji

Obszary zastosowania

Obszary zastosowania Bio-CNG

Kraftstoff Einsatzbereich Pkw

Samochód

New Delivery Van / Truck Driving Through the Beautiful Suburban Town Area. Postal Delivery Service. Front View Shot

Furgonetki

Traktor auf Feldweg

Traktory

Kraftstoff Einsatzbereich Schwerlastverkehr

Duży ruch