PRZETWARZANIE BIOGAZU

Biometan: zróżnicowane i odnawialne źródło energii

Jest gotowy do użycia w dowolnym momencie i przez całą dobę, ma wiele obszarów zastosowań i jest produkowany w sposób oszczędzający zasoby: Biometan jest istotnym składnikiem dzisiejszych i przyszłych dostaw energii. W ten sposób wnosi znaczący wkład w transformację energetyczną.

Największe zalety biometanu: Jest odnawialny, może być wprowadzany do publicznej sieci gazu ziemnego i nadaje się do zdecentralizowanych dostaw energii. Dzięki oczyszczeniu i wprowadzeniu go do sieci gazu ziemnego, stopień wykorzystania biogazu znacznie wzrasta – jednocześnie zwiększając ogólną wydajność biogazowni. Dotyczy to zarówno nowych instalacji, jak i projektów modernizacyjnych.

Istnieje również duży potencjał na rynku grzewczym, gdzie biometan może być wykorzystywany jako odnawialne i niedrogie źródło energii. Rynek paliw jest równie obiecujący, ponieważ udział “zielonego” gazu ziemnego w transporcie wynosi już 20% w niektórych krajach Europy. Paliwa oparte na gazie ziemnym z biometanu to gazowy Bio-CNG, który jest głównie wykorzystywany w samochodach osobowych, ruchu dostawczym i transporcie publicznym, oraz płynny Bio-LNG, który jest stosowany głównie w długodystansowym transporcie ciężkim.

Kolejną zaletą jest to, że CO2 wytwarzany podczas produkcji biometanu może być skraplany i ponownie wykorzystywany w wysoce oczyszczonej formie, na przykład w produkcji napojów i żywności, w przemyśle chemicznym lub w szklarniach.

W ten sposób biometan umożliwia neutralne dla klimatu dostawy energii, które są elastyczne przez cały czas, zwłaszcza w okresach pozbawionych słońca, a przede wszystkim są dostępne przez cały rok – w obszarach produkcji energii elektrycznej, ciepła i transporcie.

WIEDZA

Czym jest biometan?

Biometan to oczyszczony biogaz, który składa się w 50-60% z metanu. Pozostała część to CO2 i inne gazy towarzyszące. Oczyszczenie biogazu do biometanu odbywa się poprzez oddzielenie gazów niepalnych.

Oczyszczenie biogazu:

Nasze technologie

Aby podnieść jakość biogazu do jakości gazu ziemnego, opieramy się na wybranych i sprawdzonych procesach, które instalujemy u klienta pod klucz.

Technologia membranowa

PlanET w Europie oferuje technologię membranową. Niezawodny proces uszlachetniania biogazu opiera się na zasadzie selektywnego  przenikania. W tym celu wykorzystujemy wysoce wydajne moduły separacji gazu SEPURAN® Green opracowane przez Evonik Industries. Proces gwarantuje najnowocześniejszą technologię: bez użycia ciepła i chemikaliów, a proces może być stosowany we wszystkich przedziałach wydajności – przy stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych i krótkim czasie instalacji.

Instalacje adsorpcji zmiennociśnieniowej/PSA

Technologia adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) wykorzystuje zasadę separacji gazów w temperaturze otoczenia na węglowym sicie molekularnym (CMS). Specjalny materiał adsorbuje dwutlenek węgla z surowego gazu, wytwarzając oczyszczony biometan.

ZABEZPIECZENIE WARTOŚCI DODANEJ

Biometan: korzyści dla użytkownika

... może być wykorzystywany na wiele sposobów, na przykład do produkcji energii elektrycznej, ciepła i paliwa
... jest oszczędny w produkcji
... jest przyjaznym dla klimatu substytutem kopalnego gazu ziemnego
... stabilizuje system energetyczny i może być magazynowany w sieci gazu ziemnego
... promuje wydajne skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
... jest neutralnym dla klimatu i niedrogim biopaliwem
... jest inteligentną opcją na przyszłość
Często zadawane pytania

Nasze odpowiedzi na Państwa pytania

Na dzień dzisiejszy, Biometan jest sprzedawany jako substytut gazu ziemnego.

Biometan może być stosowany bez wahania wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest również gaz ziemny. Obejmuje to skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła (CHP), bezpośrednie wytwarzanie ciepła, wykorzystanie jako paliwo w przemyśle i w transporcie, a także jako surowiec w przemyśle chemicznym.

Nie, może być również sprzedawany na stacjach benzynowych lub poprzez firmy trudniące się dostarczaniem paliw tradycyjnych.

Jest wykorzystywany fizycznie i chemicznie jako nośnik.

CO2 jest używany między innymi jako nawóz w uprawie roślin, jako środek gaśniczy lub chłodniczy lub jako surowiec w przemyśle chemicznym.