ENERGIA ODNAWIALNA

Zapewnienie najwyższych zysków

ROLNICTWO

Przyszłe bezpieczeństwo dzięki biogazowi

Biogazownia od PlanET to przyszłościowe rozwiązanie dla gospodarstw rolnych: Dzięki niezawodnemu źródłu dochodu, wyższemu bezpieczeństwu energetycznemu, a jednocześnie zrównoważonemu rozwiązaniu do utylizacji odpadów organicznych, takich jak gnojowica i obornik.

Jako kompleksowy dostawca w zakresie planowania, projektowania, budowy biogazowni a także serwisu posprzedażowego, jesteśmy po Twojej stronie od samego początku. Nasi eksperci nie tylko udzielają porad zorientowanych na przyszłość, ale także zapewniają bezpieczeństwo finansowe i czasowe. Ponieważ wiemy, co jest szczególnie cenne dla rolników: profesjonalne kompetencje, przyjazne dla użytkownika produkty i najwyższe standardy techniczne.

Dzięki biogazowniom PlanET wybierasz niezawodną, trwałą i niewymagającą konserwacji technologię, która zapewnia maksymalne bezpieczeństwo planowania. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu i wielu projektom referencyjnym w sektorze rolniczym, sprawiamy, że Twoja indywidualna instalacja jest opłacalna i zrównoważona w perspektywie długoterminowej. W ten sposób można po prostu działać w sposób bardziej zrównoważony i wykorzystywać odnawialne źródła energii do własnych potrzeb w postaci energii elektrycznej i ciepła.

Precyzyjnie zaprojektowane, skonstruowane z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy.
Obiecujemy biogazownie, które są idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.
ZABEZPIECZONA WARTOŚĆ DODANA

Korzyści w skrócie

Dodatkowy dochód

Możesz liczyć na bezpieczeństwo w planowaniu: zmaksymalizuj rentowność swojej działalności dzięki niezawodnym przychodom.

Wysokie bezpieczeństwo energetyczne

Redukcja zależności: Biogazownie PlanET zapewniają większe bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostaw prądu i ciepła.

Lepszy zrównoważony rozwój

Wsparcie regionalnego obiegu składników odżywczych: Recykling odpadów organicznych.

Więcej bezpieczeństwa na przyszłość

Dzięki innowacyjnej technologii zapewniającej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązania, zabezpieczasz przyszłość swojej firmy.

WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

Pełen Serwis od samego początku

Zapewniamy pełną osobistą obsługę i wysokiej jakości rozwiązania typu “wszystko w jednym”. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych zespołów, realizujemy zamówienia szybko, elastycznie i w sposób zorientowany na klienta. Twój osobisty kierownik projektu będzie wspierał Cię we wszystkich kwestiach – od początkowego pomysłu do udanej realizacji Twojej biogazowni i nie tylko.

Doradztwo i koncepcja
Naszym celem jest bezpieczna i ekonomiczna eksploatacja biogazowni. Dlatego szczegółowe konsultacje są dla nas szczególnie ważne: Poświęcamy czas na aktywne słuchanie i zrozumienie wymagań. Tylko wtedy, gdy znamy Twoje potrzeby, opracowujemy indywidualne koncepcje, które są dokładnie dostosowane do Twojej sytuacji. Tylko w ten sposób możemy osiągnąć najlepszą możliwą wydajność systemu.
Planowanie pozyskania zgód i pozwoleń
W celu zapewnienia szybkich procedur i krótkich procesów decyzyjnych, wspieramy Cię we wszystkich planach dotyczących pozwoleń - począwszy od oficjalnego pozwolenia na budowę lub rozbudowę Twojej biogazowni, aż po wnioski w zakresie prawa budowlanego lub pozwoleń wodnoprawnych.
Inżynieria instalacji
Planując realizację obiektu, koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju, wydajności - na przykład, poprzez krótki czas budowy - i optymalnym doborze technologii. Stosujemy nie tylko zrównoważone praktyki budowlane i najnowocześniejsze oprogramowanie sterujące, ale także bierzemy pod uwagę aktualne trendy i technologie. Podczas całego etapu budowy na miejscu będzie Ci towarzyszył główny monter PlanET. W celu sprawnego odbioru instalacji, na koniec otrzymasz szczegółową dokumentację.
Serwis
Zawsze możesz polegać na naszych kompleksowych usługach - od planowania do realizacji. Aby zapewnić optymalny start, otrzymasz szczegółowe informacje techniczne, a także opracujemy plany, które pomogą Ci osiągnąć pełne moc tak szybko, jak to możliwe. Następnie będziemy również wspierać Cię w ciągłej optymalizacji Twojej instalacji, zarówno pod względem biologicznym, jak i technicznym - w celu uzyskania najlepszej możliwej wydajności produkcji biogazu. Nasze inne usługi obejmują profesjonalną konserwację instalacji, a także wsparcie podczas przeglądów technicznych wymaganych przez prawo.
Szkolenia
Z przyjemnością informujemy na bieżąco o naszych kursach szkoleniowych w szerokim zakresie dziedzin. Oprócz szkoleń dla operatorów oferujemy również regularne wykłady na aktualne tematy ze zmieniającymi się prelegentami.
MOCNE ARGUMENTY

Nasze referencje

Kontakt z nami

Jestem tu dla ciebie!

Masz pytania dotyczące naszych usług? A może chciałbyś uzyskać konkretną poradę? Z przyjemnością Ci pomogę. Skontaktuj się ze mną – lub umów się na spotkanie online. Czekam na wiadomość od Ciebie!

Hildebrandt Portrait 022024

Leonie Hildebrandt

Sales Assistance
Często zadawane pytania

Nasze odpowiedzi na Państwa pytania

Czas wymagany do obsługi biogazowni to około 1 godziny w ciągu dnia na każde 100 kW mocy zainstalowanej.

Aby wykazać zasadność ekonomiczną eksploatacji, na przykładzie biogazowni o mocy 75 kW potrzebne są następujące ilości substratów:

 • Gnojowica bydlęca: 28m3 dziennie
 • Obornik bydlęcy: 10t dziennie

Wytyczne dotyczące rocznej akumulacji obornika krowiego, bydlęcego i końskiego:

 • Gnojowica krowia lub bydlęca: 28m3 rocznie
 • Obornik krowi lub bydlęcy: 18 t rocznie
 • Gnojowica byków/cielaków: 10m3 rocznie
 • Obornik byków/cielaków: 9t rocznie
 • Obornik koński: 14 t rocznie
 • Biogazownie oferują długoterminową perspektywę, rzeczywiste budowanie wartości dodanej i zrównoważone zarządzanie, ponieważ materiały odpadowe wytwarzane w rolnictwie, takie jak gnojowica i obornik, można przekształcić w cenną energię w postaci gazu, ciepła i energii elektrycznej w biogazowniach.
 • Ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych, pozostałości pofermentacyjne powstałe podczas fermentacji doskonale nadają się jako nawóz organiczny.
 • Samodzielna konsumpcja energii elektrycznej uzyskanej z biogazowni stała się w ostatnich latach coraz bardziej interesująca ekonomicznie, nawet dla operatorów biogazowni, którzy nadal mogą ubiegać się o stosunkowo wysoką taryfę gwarantowaną. Wynika to głównie z faktu, że niektóre składniki ceny energii elektrycznej – w szczególności opłaty sieciowe, podatek od energii elektrycznej i opłaty na rozwój OZE – nie mają już zastosowania w całości lub w części, gdy samodzielnie wytwarzana energia elektryczna jest zużywana na własne potrzeby.

Aby wprowadzić biogaz do sieci gazowej, należy go najpierw oczyścić. Ponieważ biogaz jest kompatybilny z kopalnym gazem ziemnym, może być wykorzystywany w istniejących rurociągach i magazynach, niezależnie od tego, gdzie i kiedy został wyprodukowany.

 1. Biogaz/biometan jest odnawialny:
  Biogaz/biometan ma jedną z najlepszych ocen cyklu życia. Pozwala zaoszczędzić kilka milionów ton emisji CO2 rocznie: w ciepłownictwie, przy wytwarzaniu energii elektrycznej i gdy jest wykorzystywany jako paliwo.
 2. Biogaz może być magazynowany:
  Biogaz jest niemal jedynym odnawialnym źródłem energii, które można magazynować. Obecna sieć gazu ziemnego może być wykorzystana do tego celu, podobnie jak istniejące magazyny gazu ziemnego. Produkcja i zużycie mogą być oddalone od siebie w czasie i przestrzeni – oferuje to ogromne korzyści ekonomiczne.
 3. Biogaz jest elastyczny i wydajny:
  Biogaz może być wykorzystywany do elastycznego wytwarzania energii elektrycznej w elektrociepłowniach. Biogaz „ziemny” może być wykorzystywany w ciepłownictwie w 100% lub jako domieszka w elastycznych proporcjach. Przetworzony biogaz może być również wykorzystywany zgodnie definicją paliwa. Biogaz może być również energią bilansującą.
 4. Infrastruktura jest na miejscu:
  Oczyszczony biogaz może być transportowany na duże odległości za pośrednictwem dobrze rozwiniętej sieci gazu ziemnego. Transport i magazynowanie nie wiążą się z żadnymi kosztami ekonomicznymi.
 5. Biogaz zapewnia wartość dodaną:
  Biogaz tworzy wartość dodaną na obszarach wiejskich. Produkcja biogazu lub biometanu stworzyła w Niemczech 40 000 miejsc pracy a w Polsce szacowana wartość to ok 3 000 miejsc do tej pory- nie tylko w rolnictwie, ale także przy budowie instalacji, u dostawców i w firmach usługowych, w handlu i sprzedaży oraz przy obsłudze elektrociepłowni. Produkcja biogazu i biometanu wnosi również cenny wkład w rozwój regionów wiejskich. Tak więc tworzenie wartości dodanej odbywa się prawie wyłącznie na obszarach wiejskich w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Produkowane surowce – buraki cukrowe, rośliny kukurydzy, odpady i pozostałości z rolnictwa – są często transportowane zaledwie kilka kilometrów do biogazowni. Pozostałości po fermentacji tych surowców są zawracane do cyklu produkcji rolnej jako nawóz.