Westmünsterland/Niemcy

HT Bioenergie GbR

Operator:

HT Bioenergie GbR Westmünsterland

Wydajność:

400 kW

Podłoża:

Obornik bydlęcy
Obornik bydlęcy
Kukurydza na kiszonkę
Zielone żyto

Dane techniczne

Komora fermentacyjna: Ø 23 m; 3 223 m³ z ogrzewaniem ściennym i podłogowym, pokrywa PlanET eco®, aerofoil/PlanET Flexstore XL jako magazyn gazu, mieszadła: 1 łopatka PlanET eco®, 2 mieszadła PlanET eco® mix

Magazyn produktów fermentacji: Ø 30 m; 5,654 m³ PlanET eco® cover, PlanET Flexstore XL, mieszadła: 3 PlanET eco® turbo

Podawanie substancji stałych: PlanET MultiRotor Vario 50 m² z obornikiem i trawą + pakiet

Kogeneracja: silnik gazowy Otto 400 kW 2G

Elastyczność: silnik gazowy Otto 400 kW 2G; turbina ORC 30 kW

Cechy specjalne: Separator, Rotacrex