OCHRONA KLIMATU

Razem lepiej: Razem na rzecz zrównoważonej przyszłości

Zmiany klimatu to jedna z najważniejszych kwestii naszych czasów – i największe wyzwanie stojące przed ludzkością. Obecnie znajdujemy się w ważnym punkcie zwrotnym.

Właśnie dlatego zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem naszej kultury korporacyjnej i strategii. Jest on głęboko zakorzeniony w naszym myśleniu i działaniach, a także kieruje nami w zarządzaniu korporacyjnym, codziennych decyzjach biznesowych i inwestycyjnych. Ponadto pomagamy klientom w ograniczaniu emisji CO2 i prowadzeniu bardziej zrównoważonej działalności dzięki naszej technologii.

Jesteśmy przekonani, że tylko wspólnymi siłami możemy powstrzymać zmiany klimatyczne. Właśnie dlatego łączymy technologie, ludzi i firmy w przyszłościowy sposób. Naszym celem jest aktywne przyczynianie się do ochrony klimatu za pomocą innowacyjnych technologii. Ponieważ wytwarzanie energii za pomocą biogazu jest przyjazne dla klimatu i neutralne pod względem emisji CO2 – od dostarczania materiałów wejściowych po wykorzystanie produktów fermentacji. Do tej pory nasze biogazownie zaoszczędziły ponad 25 milionów ton metrycznych CO2.

Znak wartości PlanET

Nasza kultura korporacyjna

Kultura zaczyna się od każdego człowieka. Dlatego też naszą kulturę korporacyjną definiują trzy ważne wartości: ochrona klimatu, szacunek i tworzenie wartości dodanej. Cele integralnej części naszej kultury korporacyjnej, można również znaleźć w Znaku wartości PlanET.

Ochrona klimatu

Mamy zadeklarowany cel: wszystkie nasze działania powinny przyczyniać się do ochrony klimatu i redukcji emisji CO2. To ukierunkowanie na ochronę klimatu dotyczy całej gamy naszych produktów, wszystkich usług i naszej codziennej pracy. Na przykład, codziennie zmniejszamy zużycie papieru w biurze i korzystamy z oszczędzających zasoby produktów pochodzących z recyklingu.

Szacunek

„Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany”. Ten wizerunek traktowania z szacunkiem jest naszym zobowiązaniem do zrównoważonego rozwoju społecznego. Aby wspólnie i z uznaniem czynić postępy, ważne są dla nas uczciwe warunki pracy, najnowocześniejsze miejsca pracy, płaska hierarchia, przejrzystość i kultura otwartej, konstruktywnej informacji zwrotnej.

Tworzenie wartości

Dzięki naszemu zaangażowaniu tworzymy wiele wartości dodanych: dla klientów, dostawców i pracowników. Tylko jako rentowna firma mamy możliwość osiągnięcia naszych celów. Szczególnie ważne jest dla nas, aby wspólnie i w sposób zrównoważony rozwijać odnawialne źródła energii jakim jest biogaz – w celu ochrony klimatu.

Zielony budynek

Zrównoważony ekonomicznie i ekologicznie

Idea trwale energooszczędnego, przyjaznego dla środowiska i ekonomicznego budynku jest częścią naszej koncepcji „Green Building”. Dzięki inwestycji o wartości około 10 milionów euro w 2021 roku w Gescher powstała nowa siedziba firmy. Zaopatrzenie w energię opiera się w całości na odnawialnych źródłach energii: biometanie, fotowoltaice i energii geotermalnej.