ODDZIAŁY

Doświadczony partner dla Rolnictwa i przemysłu

Jako firma rozwiązująca twoje problemy i partner we wszystkim, co ma związek z biogazem wytwarzanym ze źródeł odnawialnych, wyspecjalizowaliśmy się w szczególności w sektorze rolniczym i przemysłowym. Umożliwiło nam to opracowanie wielu innowacji branżowych i nowatorskich pomysłów w ciągu ostatnich dziesięcioleci, które obecnie wyznaczają standardy.