SKRAPLANIE CO2

CO2 o wysokiej czystości przeznaczony dla przemysłu spożywczego

Wyższe przychody i ochrona klimatu

Oczyszczanie biogazu w instalacjach Biometanowych wytwarza również dwutlenek węgla (CO2). Ten produkt uboczny ma znaczenie ekonomiczne, ponieważ można go łatwo zbyć na rynku. Jako właściciel biogazowni możesz łatwo generować wyższe przychody, a jednocześnie pomagać chronić klimat. Ponieważ poprzez sprzedaż „zielonego” CO2 zmniejszasz odpowiednio udział „szarego” CO2 w gospodarce. W przyszłości zainteresowanie wykorzystaniem nadwyżek CO2 będzie nadal rosło – zwłaszcza w sektorze energetycznym i przemysłowym w celu sprzęgania z procesami przetwarzania energii w gaz (Power-to-Gas).

Nasze usługi:

Twoje korzyści

"Zielone CO2": Twoje korzyści

Redukcja emisji
gazów cieplarnianych

Dodatkowe przychody dzięki sprzedaży dla różnych gałęzi przemysłu

Optymalizacja
istniejącej instalacji

Obszary zastosowania

Obszary zastosowania "zielonego” CO2

Green crop in modern greenhouse full of ligh in modern agriculture factory

Rolnictwo

Water bottling line for processing and bottling pure spring water into green glass small bottles

Przemysł spożywczy

Pharmaceutical technician in sterile environment at pharmacy industry

Przemysł chemiczny