Kolumbia Brytyjska, Kanada

Dicklands Farm

Operator:

George Dick

Wydajność:

1100 Nm³/h Zasilanie gazem

Podłoża:

Pozostałości żywności, oleje, obornik (mleczny)

Dane techniczne

Wykop wstępny: 2x 10 m/2,9 m
komora fermentacyjna: 2x 30 m/8 m (5,654 m³ każdy)
Magazyn pofermentu dla resztek żywności: 12 m/5 m
Magazyn pofermentu: 12 m/5 m
Technologia podawania: maszyna rozpakowująca 35-45 m³/h (21-27 t/h)
Pochodnia gazu: 1500 m³/h