Flare
Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo

Oprócz modułu kogeneracyjnego i uzdatniania biometanu, każda instalacja musi być wyposażona w dodatkowe urządzenie do spalania gazu. PlanET oferuje ręczne i automatyczne pochodnie w różnych rozmiarach. Sprawdzone automatyczne pochodnie o jakości przemysłowej działają z własnym kompresorem, aby zapewnić bezpieczne i stałe spalanie w przypadku złych warunków pogodowych. Opcjonalnie dostępna obudowa ochronna chroni przed mrozem w zimie i zapewnia, że pochodnia jest zawsze sprawna. W przypadku awarii zasilania można również podłączyć generator awaryjny poprzez gniazdo EEC.
Bardziej ekonomiczne flary awaryjne są dostępne w standardzie w wersji ręcznej, ale zawór odcinający musi być otwierany ręcznie.

W wersji ręcznej, aby uruchomić palnik, operator musi zapalić płomień za pomocą butli z propanem. Pozwala to na pracę pochodni również w przypadku awarii zasilania. Ręczna pochodnia może być zautomatyzowana. Automatyczna pochodnia może zostać zapalona na podstawie zewnętrznego sygnału z poziomu napełnienia zbiornika gazu lub z przełącznika ciśnienia w instalacji gazowej.

Zalety: