Zbiornik higienizacyjny PlanET
Know-how w służbie optymalnej kofermentacji

Higienizacja jest niezbędnym etapem w instalacjach, w których mają być fermentowane produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Dopiero po przetrzymaniu substratów przez ponad 60 minut w temperaturze co najmniej 70 °C można je włączyć do instalacji fermentacyjnej. Czas fermentacji substratów jest z reguły krótszy niż czas fermentacji roślin energetycznych lub obornika, co skraca całkowity czas przebywania w instalacji.

Zbiornik higienizacyjny PlanET został specjalnie zaprojektowany dla instalacji kofermentacyjnych. Może on zasilać równolegle kilka zbiorników fermentacyjnych zhigienizowanym substratem. Mieszadło powoli miesza substrat w celu zapewnienia optymalnej płynności. Dodatkowo zyskujecie Państwo na bezpieczeństwie dzięki zintegrowanym urządzeniom zabezpieczającym przed przelaniem i przepełnieniem. System sterowania PlanET rejestruje cały proces.