Francja

Beaulieu

Operator:

SCEA Couvé & Fils

Podłoża:

Obornik świński, obornik bydlęcy, kiszonka z trawy,
międzyplony/zielone żyto, gnojowica (pompowalna)

Dane techniczne

Komora fermentacyjna: 2x 26/8 m (4 247 m³ każdy)

Magazyn produktów fermentacji: 1x 32/8 m (6,434 m³)

Technologia podawania: 2 x Vario 96 m³

Produkcja biometanu: 125 Nm³/h z procesem membranowym