Holandia

Groot Zevert

Operator:

Groot Zevert Vergisting BV

Wydajność:

700 kW

Podłoża:

Kofermenty, gnojowica, gliceryna, pozostałości żywności

Dane techniczne

3 fermentory: Ø 13 m; 825 m³ Mieszadło: 1 mieszadło olbrzymie

Fermentator wtórny: Ø 25 m; 3 070 m³ Mieszadło: 1 mieszadło zatapialne

2 magazyny pozostałości fermentacyjnych: Ø 27 m; 3 435 m³ Mieszadło: 1 mieszadło z silnikiem zatapialnym

CHP: 700 kWel, gazowy silnik Otto

Rozbudowa w 2016 r.

Zbiornik wstępny: Ø 12 m; 678 m³ Mieszadło: mieszadło PlanET 17 kW

2 komory fermentacyjne: Ø 28 m; 3 694 m³, z mieszadłem: 1 PlanET eco® paddle, 1 PlanET eco® po¬wermix XXL, 1 PlanET eco® powermix XL, 1 PlanET eco® Mix 7,5 kW

Magazyn pozostałości pofermentacyjnych: Ø 18 m; 1 526 m³, mieszadło: 1 PlanET Agitator 17kW

CHP: 500 kWel, gazowy silnik Otto

Cechy: Rotacrex, PlanET eco® flow, kondycjonowanie gazu