Kanada

Skymar Biogas (dawniej Lethbridge Biogas LP)

Operator:

Lethbridge Biogas LP

Wydajność:

2.8 MW

Podłoża:

Odpady z rzeźni i tusze zwierzęce Odpady z produkcji żywności
Gnojowica bydlęca, stały obornik bydlęcy, suchy obornik kurzy
Ścieki z produkcji żywności

Dane techniczne

Zbiornik wstępny: 2x 14 m/8 m, 1x 7 m/7 m

Komora fermentacyjna: 3x 25 m/8 m (każdy 3,926 m³)

Magazyn produktów fermentacji: 1x 30 m/8 m (5,645 m³)

Technologia zasilania: 1x Vario 74 m³ wraz z rozwiązaniem zasilania PlanET eco® flow Moc kogeneracji: 2x 1,425 kWel

Produkcja biometanu: 1,000 Nm³/h z PSA