Brandenburg/Niemcy

Biogas Neuhardenberg GmbH

Operator:

Biogas Neuhardenberg GmbH

Podłoża:

Obornik kaczy
Kiszonka z kukurydzy
Cyrkulacja pofermentu

Dane techniczne

Dane techniczne:
2 komory fermentacyjne (Ø 30 m; wysokość 8 m; 5654 m³) wraz z ogrzewaniem ściennym i podłogowym,
Pokrywa PlanET eco®, dach podtrzymujący powietrze/PlanET Flexstore XL jako zbiornik na gaz

Mieszadła na zbiornik: 2 łopatki PlanET eco®, 2 mieszadła prętowe, 2 mieszadła PlanET eco®

2 magazyny produktów fermentacyjnych: (Ø 35 m; wysokość 8 m; 7 697 m³) wraz z pokrywą PlanET eco®, PlanET Flexstore XL

Mieszadła na zbiornik: 2 PlanET eco® turbo, 2 PlanET eco® mix

System podawania: 2 urządzenia MultiRotor Vario 120 m³ „obornik/trawa plus”

Funkcje specjalne: PlanET Gorator, PlanET Separator

Uzdatnianie biometanu: 350 Nm³/h za pomocą 3-stopniowego procesu membranowego