INŻYNIERIA INSTALACJI

Technologia separacji od PlanET

Wyższa wydajność dzięki zoptymalizowanej produkcji biogazu

Separatory PlanET nadają się do integracji z systemem przechowywania gnojowicy lub pofermentu. W zależności od pożądanego zastosowania, separacja poprawia właściwości substratu, zmniejsza objętość lub warstwy pływające w zbiorniku dla pofermentu.

PlanET RETICTOR®

Technologia, która jest opatentowany przez PlanET, zapewnia bardziej stabilne procesy biologiczne w fermentorze poprzez koncentrację i kontrolowaną recyrkulację substancji zawierających składniki odżywcze. RETICTOR® można zamontować bezpośrednio na ścianie fermentora lub fermentora wtórnego bez większego wysiłku.

PlanET Separator

Separator posiada uszczelnienie MultiDisc, które niezawodnie zapobiega pęknięciom. Za pomocą pompy podłączonej od strony filtratu, odpływ (= filtrat) może być pompowany bezpośrednio z powrotem do fermentora w celu rozcieńczenia jego zawartości. Opcjonalnie można również podłączyć drugi zbiornik, na przykład jako linię filtratu trafiającego do fermentora lub do magazynu na poferment. Dedykowany system sterowania reguluje interakcję między pompą a separatorem – jak również z zaworami odcinającymi.

PlanET Separator lokalny

Lokalny separator PlanET nadaje się do instalacji w pewnej odległości od fermentora lub fermentora wtórnego. Substrat jest doprowadzany do separatora za pomocą sterowanej pompy. Odległości większe niż 25 m są możliwe do zastosowania.

PlanET Separator